Hoppa till innehåll

Om huvudmännen

Botkyrka kommun samt Botkyrka Södra Porten AB är de största fastighetsägarna inom utvecklingsområdet. Botkyrka Södra Porten AB är ett marknadsutvecklingsbolag som ägs gemensamt av kommunen och Skanska.

Botkyrka kommun

Botkyrka är hemkommun för nästan 100 000 människor i södra Storstockholm, och växer snabbare än genomsnittet för Stockholmsregionen.

Botkyrka kännetecknas av mängder av kontraster. Här finns allt från täta förortscentrum, vackra boendemiljöer med intressant arkitektur, till landsbygd med vacker natur med skog, ängar, sjöar och havskust.

Här frodas entreprenörskap, små företag blandas med internationella storföretag. Det talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från världens alla hörn.

Den här spännvidden och dynamiken kan sammanfattas i några få ord: Botkyrka – långt ifrån lagom.

Botkyrka Södra Porten AB

Södra Porten är ett utvecklingsprojekt för verksamhetsområdet som drivs gemensamt av Botkyrka kommun och Skanska AB genom det samägda bolaget Botkyrka Södra Porten AB (BSP).

BSP är ett markutvecklingsbolag vars uppdrag är att etablera kontakt med fastighetsutvecklare och företag som vill etablera sig i Södra Porten.

BSP ska överlåta markområden till dessa aktörer och samverka med aktörerna i området så att Södra Porten utvecklas enligt plan. Däremot kommer BSP inte att investera i egen fastighetsutveckling eller agera som fastighetsägare.

Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamhet i Norden, Europa och USA. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vi skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik.

Verksamheten är uppdelad i tre grenar; Bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling och kommersiell fastighetsutveckling.

Kontaktpersoner

Anders Lideroth
Projektchef, Botkyrka kommun
Martin Bucht
Vd Botkyrka Södra Porten AB