Hoppa till innehåll

Områdets historik

Den främsta historiska markören för Södra Porten är Botkyrka kyrka från 1176, precis nordväst om området. Legenden om S:t Botvid, ett av Södermanlands skyddshelgon, går tillbaka till 1100-talet. Han var en av missionärerna som kristnade Mälardalen och ska vara begravd här.

Södra porten är därmed ett innovativt utvecklingsprojekt för ett nytt och spännande verksamhetsområde med djupa historiska rötter. S:t Botvid spred på sin tid en ny lära, och i dag vill Södra Porten vara en hemvist för företag som vill utveckla nya idéer och hållbara affärer. En viktig del av den utvecklingen är också att bevara de rika kultur- och naturvärden som finns i området, vilket gör att vissa markområden i Södra Porten kommer att bevaras orörda för att säkerställa de kulturhistoriska värdena.

I januari 2011 tog kommunen fram programmet ”Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov”. Här presenterade kommunen de första sammanhängande planerna för en ny entré till Botkyrka och Stockholmsregionen, med ny intressant bebyggelse och en utvecklingsplan för verksamhetsområdet Eriksberg. Eriksbergsområdet med sin handel och industri ingår nu som en del i det större projektet Södra Porten.

Genom att utveckla Södra Porten skapas en sammanhållen stadsdel för Norra Botkyrka tillsammans med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby med god balans av arbetsplatser, bostäder, handel och service. Södra Porten kommer att tillföra cirka 4000 nya arbetsplatser fram till år 2050.

Södra Porten är en del av ett större område som av Stockholmsregionen är identifierat som ett strategiskt och prioriterat stadsutvecklingsläge. Satsningen är en del av den regionala utvecklingsplanen vars målsättning är att skapa Europas mest attraktiva storstadsregion.