Hoppa till innehåll

Här börjar det nya Stockholm

Södra Porten är den naturliga entrén söderifrån till Storstockholms expansiva marknad med såväl E4:an som tunnelbana, Förbifart Stockholm och den kommande Södertörnsleden runt hörnet. Här skapar vi nu ett arbetsområde för företag som vill utvecklas genom att tänka både nytt och rätt från start, och där hållbarhet och smarta lösningar står i fokus.

Med byggklar mark finns möjligheter att skapa fastigheter som utnyttjar de senaste tekniska lösningarna. Byggnader som redan från början är utformade för att möta användarnas behov av funktionella arbetsplatser – och som lika självklart lever upp till omvärldens krav på energieffektivitet, hållbarhet och kretsloppstänkande.

Här kan både nya verksamheter och etablerade företag ta vara på och utveckla dynamiken i den unga, internationella, kunniga och initiativkraftiga arbetskraft som finns i närområdet. En resurs som gör att företag snabbt kan etablera ny spetskompetens för kommande generationer.

I Södra Porten har du redan i dag tunnelbana och bussar på några minuters avstånd, och även nära till både bostäder och lokala centrumanläggningar med väl utbyggd service. Dessutom finns naturen med fina ströv- och cykelområden runt knuten för en stunds avkoppling.

Bästa läget

Geografiskt är detta ett av Stockholms bästa lägen för företag som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet i regionen. En naturlig knutpunkt för hela Stockholm och ett strategiskt läge för hela regionen.

Här finns utmärkta kommunikationer: E20/E4 och Hågelbyleden ligger i direkt anslutning till området, och med Förbifart Stockholm och Södertörnsleden kortas restiderna ytterligare. Tunnelbana och SL-bussar finns inom gångavstånd, och spännande planer för självkörande fordon för att hantera kommunikationen inom området.

Den goda tillgången till obebyggd mark ger oslagbara möjligheter till nytänkande tekniska lösningar med hållbarhet och arbetsmiljö i fokus. Här kan en urban gestaltning inrymma ett rikligt utbud av handel och service i samklang med natursköna områden och en unik kulturhistorisk miljö.

Flygbild över en stor del av Södra Porten-området

Hållbarhet och cirkularitet

Närheten till naturen och grönområden ramar in hela verksamhetsområdet och är närvarande även mellan kvarteren. Hållbarhet är en hygienfaktor för hela Södra Porten, både ur ett klimatmässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Tillsammans med de fastighetsutvecklare och verksamheter som etablerar sig här kommer Södra Porten skapa förutsättningar för att utveckla och implementera cirkularitet och cirkulära principer, i allt från infrastruktur och utformning till drift och produktion.

flygbild på ett fält med solceller

Nybyggaranda

Södra Porten är ett område för tillväxt och framsynta företag. Här kan intressenter, fastighetsutvecklare och verksamma företag vara med och påverka och forma området på riktigt från dag ett.

Här finns det en stor flexibilitet – och möjligheter att ta fram helt nya lösningar, verksamheter och inriktningar. Allt för att verksamheterna som ser Södra Porten som sin bas ska kunna utvecklas och växa – och därmed också bidra till områdets utveckling. Tekniken och de tekniska plattformarna finns redan. Liksom viljan och kompetensen. Välkommen till Södra Porten du också!

Skissbild på modernt kontorshus i trä

Tillgång till arbetskraft

Det bor 100 000 ambitiösa och duktiga människor inom cykelavstånd. Många av dem med hög utbildning och breda språkkunskaper. De som bor här är lite yngre än genomsnittet för Sverige, vilket ger företag goda möjligheter att hitta kvalificerad arbetskraft i närområdet. Ser vi upptagningsområdet som hela Södertörn finns det ungefär en halv miljon personer att rekrytera från.

Här finns en bred kompetensbas med god tillgång till både akademiker och yrkesutbildade, vilket underlättar vid etableringar av både arbetsplatser och servicefunktioner. Och omvänt, för de som redan finns i företaget och vill bo nära arbetsplatsen finns det ett blandat utbud av både hyreslägenheter, bostadsrätter och småhus i olika prisklasser.                         

Bild på människor i rörelse i gatumiljö