Hoppa till innehåll

Vision och planer

Botkyrka kommun har formulerat en vision för Södra Porten som bygger på devisen ”Här börjar det nya Stockholm”. Det är en formulering som bygger på fyra grundläggande förutsättningar och där kärnan i visionen också består av fyra byggstenar.

  1. Den tekniska utvecklingen som skapar nya möjligheter till attraktiva och hållbara arbetsplatser och lösningar för infrastruktur. Med obebyggd mark som bas är möjligheterna att nyttja dessa nya lösningar i princip obegränsade.
  2. Utvecklingen i Stockholmsregionen med behov av såväl nya verksamhetsområden som bostäder. Möjligheterna att utveckla arbetsplatser i Södra Porten balanseras av Botkyrkas planer för 20 000 nya bostäder under de kommande 20 åren.
  3. Läget. Utmärkta kommunikationer för de som ska arbeta i området, och i direkt anslutning till E4/E20 för transporter och logistik. Och med både bostäder, service, natur och kulturhistoria runt knuten.
  4. Människans drivkrafter. Här finns det oanade möjligheter att skapa unika lösningar för varje enskilt företag – och för alla som arbetar där och driver utvecklingen framåt. En möjlighet att göra skillnad på riktigt.
  1. Nära till nytänkande, långt ifrån lagom. Ett verksamhetsområde för framtida företag – och som bejakar nya tankar i samarbetet mellan fastighetsutvecklare, företagare och kommunen. I en kommun som de senaste åren flera gånger utsätts till regionens främsta tillväxtkommun. Botkyrkas egen devis ”Långt ifrån lagom” säger det bäst.
  2. Smarta synergier med spets och substans. Nytänkande i praktiken, med samverkan mellan aktörer på alla plan. Ett verksamhetsområde med en inspirerande mix av företag i olika branscher, med en gemensam drivkraft i att skapa hållbar tillväxt tillsammans med andra.
  3. Gröna Porten. Hållbarhet och cirkularitet är naturliga delar i hela planarbetet, för utvecklingen av infrastrukturen och för all etablering av nya aktörer i området. Och för att bygga framgångsrika verksamheter för framtiden.
  4. Trygghet, hjärta, tillväxt. Södra Porten ska vara ett tryggt område att arbeta och vistas i. Både genom kloka tekniska lösningar och genom att skapa mötesplatser för människor – möten som stimulerar idéer, nytänkande och tillväxt.

Läs mer på Botkyrka kommuns hemsida om Södra Porten

Pågående detaljplaner

Det pågår planarbeten för tre områden inom utbyggnaden av Södra Porten. Planförslagen gäller Hågelby hage (område A), Saltmossen (Område b) och Östra kyrkbyn (område C). Läs mer på Botkyrka kommuns hemsida:

Hågelby hage, område A

Saltmossen, område B.

Östra kyrkbyn, område C.