Hoppa till innehåll

Kommundelarna i norra Botkyrka binds samman

Södra Porten gränsar till Alby i öst, Eriksbergsåsen och Hallunda i norr, Botkyrkabacken med omgivningar i väst och Älvesta i sydöst.

Södra Porten är det första större verksamhetsområdet en resande söderifrån möter när man färdas på E4:an mot Stockholm, samtidigt som man har Botkyrka kyrka på andra sidan som historisk kontrast. Södra Porten blir därmed inledningen på ett expansivt företagsstråk som fortsätter med Slagsta, Vårby, Skärholmen, Smista och Västberga på väg in mot Stockholms innerstad. Det nuvarande arbetsområdet Eriksberg med handel, kontor och verkstäder ingår i Södra Porten och kommer att utvecklas i takt med att övriga delar av Södra Porten tar form.

Flygbild där man ser Eriksberg i mitten och Norsborg, Hallunda och Alby norr respektive österut.

Ett naturligt nav

Södra Porten gränsar till Alby i öst, Norsborg och Hallunda i norr, Botkyrkabacken med omgivningar i väst och Älvesta i sydöst.

Södra Portens läge gör att det blir ett naturligt nav med arbetsplatser, service och handel som skapar nya utvecklingsmöjligheter, både för företagaren som får Södra Porten som bas och för de boende i norra Botkyrka. I planerna för området ingår därför lösningar för gång- och cykeltrafik som förbinder Södra Porten med bostadsområdena och de lokala centrumanläggningarna i Alby och Hallunda.

Vårklädda människor som rör sig i olika riktningar över ett torg.

Förbättrade kommunikationer

Södra Porten har ett utmärkt läge i regionen med direkt i anslutning till både Hågelbyleden och E4/E20. De nya trafiklederna Förbifart Stockholm och Södertörnsleden kommer att förkorta mot norr och öster och ytterligare förhöja värdet av Södra Portens strategiska läge.

I dag finns både tunnelbana och SL-buss inom några minuters gång eller cykelväg från Södra Porten. Med förstärkt förbindelse för gång- och cykeltrafik mellan Södra Porten och Alby, Hallunda och Norsborg kommer även kollektivtrafiken än närmare arbetsplatserna. Dessutom finns det planer på en inre förbindningslinje mellan verksamhetsområdena i Södra Porten och knutpunkterna för kollektivtrafiken där morgondagens teknik för eldrivna självkörande fordon kan bidra med nya och smidiga trafiklösningar.

Röd SL-buss fotograferad framifrån