Hoppa till innehåll

Förstudien

Under 2022 tog Botkyrka kommun fram en förstudie för Södra Porten-området. Syftet med den är att på en övergripande nivå visa kommunens vilja och ambition med utvecklingen av Södra Porten.

I förstudien presenteras en sammanhållen idé för hur Södra Porten kan utvecklas till ett attraktivt verksamhetsområde och bli en integrerad del av såväl norra Botkyrka som arbetsplatsområdet längs E4:an in mot Stockholm. Förstudien behandlar också hur utvecklingen av Södra Porten bidrar till en social, ekologisk och ekonomisk hållbar stadsutveckling i kommunen och regionen.

Förstudien fungerar som underlag och stöd till kommande detaljplanering och genomförande av Södra Porten.

Om du vill ta del av hela förstudien når du den här.

Regional utvecklingsplan

Det utmärkta läget är en viktig del i Södra Portens attraktionskraft. Detta förstärks ytterligare i Stockholmsregionens övergripande utvecklingsplan RUFS (Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen. RUFS beskriver den förväntade utvecklingen i Stockholmsregionen fram till år 2050. Regionen beräknas växa med en kvarts miljon människor det närmaste decenniet, och den här tillväxten ställer allt större krav på såväl nya bostäder som arbetsplatser.

En konsekvens av tillväxten i Stockholmsregionen är också behovet en flerkärnig struktur, det vill säga att det finns flera stadskärnor i regionen som erbjuder attraktiva mötesplatser för handel och service. I RUFS är Södra Porten med kringområden ett exempel på platser som beräknas få den här sortens utveckling och där nya stadskärnor kan växa fram.

Den nya trafikleden Förbifart Stockholm och den planerade leden Tvärförbindelse Södertörn, kommer göra det enklare att ta sig mellan Södra Porten och de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva Skärholmen och centrala Stockholm.

Dessutom pågår stora utvecklingsprojekt norr om Södra Porten. Huddinge utvecklar Vårby med fler bostäder och Stockholm stad utvecklar Vårberg och Skärholmen. Det skapar goda förutsättningar för utveckling längs med tunnelbanans röda linje och för hela den sydvästra delen av Stockholmsområdet.

Läs mer om den regionala utvecklingsplanen (RUFS) här