Hoppa till innehåll

Här börjar
det nya Stockholm

Fullt utbyggt blir området bas för 4.000 nya arbetsplatser inom olika verksamhetsgrenar.
En miljon ton sten har stabiliserat marken för att möjliggöra framtida byggprojekt.
Så långt tillbaka präglas landskapet av flera kulturhistoriska- och naturvärden.

Södra Porten kommer skapa nya arbetstillfällen och binda samman stadsdelarna i norra Botkyrka

Gabriel Melki, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden