Hoppa till innehåll

Detaljplanen för Hågelby hage – ett steg närmare att antas

Visionsbild som visar förslaget i en flygvy.

Den 22 maj skickades detaljplanen för Hågelby hage, in på granskning. Yttranden ska komma in senast den 26 juni 2024.

Planförslaget för Hågelby hage (Södra Porten område A) är den första detaljplaneetappen i utbyggnaden av Södra Porten. Förslaget möjliggör utbyggnad av verksamheter vid korsningen intill Hågelbyleden och Kumla gårdsväg.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett hållbart kontors-, verksamhets- och industriområde i linje med det övergripande syftet med Södra Porten.

Planområdet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt landskap. En god anpassning till det omgivande landskapet och dess kulturmiljövärden har därför varit en central del i planarbetet och planförslagets utformning.

Planen genomförs enligt utökat förfarande, då förslaget bedöms riskera medföra betydande miljöpåverkan. Yttranden på planförslaget ska komma in senast den 26 juni i år.

Läs mer om förslaget på bortkyrka.se