Hoppa till innehåll

Vill du veta mer om Södra Portens pågående planarbete? 

Porträtt Carina Molin

Att detaljplanerna för Södra Porten, ingången till det nya Stockholm, börjar ta form är någonting som Botkyrka kommuns samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin är nöjd med. 

– Det känns roligt att nu kunna förmedla den vilja och ambition som finns för utvecklingen av Södra Porten. Vår vision är att området ska utvecklas till ett attraktivt verksamhetsområde och bli en integrerad del av såväl Botkyrka som arbetsplatsområdet längs E4:an in mot Stockholm.  

Hon berättar vidare att förstudien, som genomförts för Södra Porten, också behandlar hur utvecklingen av området kan bidra till en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar stadsutveckling i kommunen och regionen. Läs mer om förstudien.  

På Botkyrka kommuns hemsida finns nu separata sidor med information om de pågående planförslagen för de första etapperna av Södra Porten. Sidorna uppdateras och fylls med information kontinuerligt. Där finns bland annat bakgrundsinformation, översiktskartor och kontaktpersoner.  

Hågelby hage
Östra kyrkbyn 
Saltmossen