Hoppa till innehåll

Södra Portens vd: ”Det bästa av två världar”

Porträttbild på Martin Bucht
Martin Bucht, Södra Porten AB:s vd

Utvecklingen av Södra Porten drivs som ett samarbete mellan Botkyrka kommun och Skanska. Tillsammans har man bildat bolaget Botkyrka Södra Porten AB, som är stor fastighetsägare i området och därigenom ansvarar för markutveckling och att skriva avtal med fastighetsutvecklare och företag som vill etablera sig på platsen.

– I visionen för Södra Porten pratar vi om nytänkande, säger Martin Bucht, vd för Botkyrka Södra Porten AB, och jag tycker man kan se samarbetet mellan Botkyrka kommun och Skanska som ett exempel på detta. Parterna har valt en struktur där man utnyttjar respektive parts erfarenheter och förmågor för att skapa en lösning där summan är större än delarna.

Hänsyn till nyetableringar och befintliga områden

Martin förklarar att det, för ett så stort geografiskt område som Södra Porten, är viktigt att inte bara se till de företag som vill ska etablera sig i området och att skapa nya arbetsplatser. Man behöver också ta hänsyn till och planera för hur verksamhetsområdet ska integreras med angränsande bostadsområden.

– Det är områden med stora möjligheter, men där det också finns saker som behöver utvecklas och förbättras. Just i samhällsplaneringsfrågor och i hur Södra Porten kan integreras i utvecklingen av hela norra Botkyrka har Botkyrka kommun mycket värdefull kunskap att tillföra. På motsvarande sätt kan Skanska tillföra sina erfarenheter av kommersiell utveckling i partnerskapet. Tillsammans kan man se det som en lösning som representerar det bästa av två världar – ett kommunalt samhällsbyggnadsperspektiv i symbios med ett kommersiellt fokus på effektivitet och affärsmannaskap i utvecklingen av området.

Fokus på markutveckling och försäljning

Martin Bucht berättar vidare att bolaget inte kommer att utveckla fastigheter i egen regi, utan enbart fokusera på markutveckling och försäljning av mark. Det är en fördel med flexibiliteten i att samverka med företag och fastighetsutvecklare, hellre än att vi ska göra allt själva, säger Martin.

– Eftersom området har så stora kvaliteter finns det också en bred bas av företag som vi vill attrahera till Södra Porten. Men det innebär också att dessa företag har olika krav på lokaler och kontor, och då är det bättre att olika aktörer också kan medverka till att skräddarsy sina unika lösningar.

– Med så mycket obearbetad mark till förfogande är möjligheterna i princip obegränsade, avslutar Martin.