Hoppa till innehåll

Stenhögarna snart ett minne blott

På tre platser i Södra Porten-området har stenmassor placerats sedan tidigare. Stenmassornas syfte är att stabilisera marken så att den blir byggbar.

Marken öster om Botkyrka kyrka är nu färdigstabiliserad och avtömd på stenkross. Bedömningen är att samtliga stenar ska vara borttagna innan utgången av år 2024.

När stenarna gjort sitt jobb krossas de och flyttas till byggprojekt i södra Stockholmsområdet. Skanska Industrial Solutions AB sköter hanteringen av stenen på uppdrag av Botkyrka Södra Porten AB.